Με αφορμή την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου (EAST MED), που θα περάσει και από την Ήπειρο, η εταιρία που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου, παρακαλεί τους  θιγόμενους από την διέλευση του αγωγού, ιδιοκτήτες των Τοπικών, Δημοτικών Κοινοτήτων ΚΟΜΠΟΤΙ, ΣΥΚΙΕΣ, ΠΕΡΑΝΘΗ, ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΣ, ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑ, ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΣ και ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, να προσέλθουν στο Κοινοτικό Κατάστημα  ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ, διεύθυνση: Σουλίου ΤΚ. 47150 κατά τις ημερομηνίες από 14/06/2022 έως και 24/06/2022, από τις  09:00 π.μ έως 15:00 μ.μ. με σκοπό να ενημερωθούν για τα προκαταρτικά κτηματολογικά Διαγράμματα και τους πίνακες ιδιοκτητών,  αλλά και να συμπληρώσουν το έντυπο δήλωσης ιδιοκτησίας προσκομίζοντας αντίγραφα των σχετικών τίτλων της ιδιοκτησίας τους καθώς και κάθε σχετική πρόσθετη πληροφορία ή έγγραφο που πιθανώς διαθέτουν (τοπογραφικά διαγράμματα, αντίγραφα δήλωσης στο Κτηματολόγιο  κλπ).