Το έργο αφορά τη συντήρηση – αποκατάσταση ισόγειου δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στο Πέτα.
Το κτίριο ήταν ιδιοκτησίας του αγροτικού συνεταιρισμού της περιοχής και παραχωρήθηκε στο Δήμο το 2017.

Το κτίριο είναι κατασκευασμένο προ του 1953, είναι πετρόχτιστο και η συνολική επιφάνειά του είναι 129,37 μ2.
Σήμερα χρησιμοποιείται ως αποθήκη από τις υπηρεσίες του Δήμου ενώ μετά την ανακατασκευή θα χρησιμοποιείται ως Πολιτιστικό Κέντρο.”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 148.800,00 €

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ: «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 1/6/2020