ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση 2ης ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής

                 Αρχής του Δήμου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ»

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 2η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 24η Μαΐου 2024 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α και 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως ισχύουν, με μοναδικό θέμα συζήτησης:

“Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2024”.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΒΑΡΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ