Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ» (9ο /2022)

Σας  καλούμε  σε  τακτική  Συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου   που  θα  γίνει  την Τρίτη  28η Ιουνίου  2022  και ώρα 17.30 μ.μ. στο  Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙA).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ,   σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και όπως ισχύει, το ΦΕΚ 2137/30-4-2022 τευχ .Β’, την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/2-5-2022 (77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του ΥΠ.ΕΣ. για  λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα ημερησίας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ. Ροζίνα Βαβέτση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Προς τα Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κυρίους:

       1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
       2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
       3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
       4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία 18. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
       5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου 19. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
       6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου 20. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
       7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ 21. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
       8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη 22. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
      9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου 23. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
     10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα 24. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
     11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα 25. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
     12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου 26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου
     13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
     14.Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστ. του Κ.

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ  28/06/2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:   4326 /23/06/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο: Έγκριση Επιχειρησιακού προγράμματος για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δήμος Δημήτριος

 

Θέμα 2ο: Έγκριση της αριθ. 123/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου με τίτλο: «Έγκριση κάλυψης της μη επιλέξιμης δαπάνης της με αρ.πρωτ.9714/2021 σύμμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» από Δημοτικούς Πόρους και εγγραφή πίστωσης για απ΄ευθείας ανάθεση βραχιόνων στήριξης φωτιστικών LED».

Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

 

Θέμα 3ο: Έγκριση της αριθ. 103/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου με τίτλο: «Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης:«Επισκευή και συντήρηση υδατόπυργων και προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας στο δίκτυο ύδρευσης του Συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών Δήμων Νομού Αρτας» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ως προς το τμήμα της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του δήμου του έτους 2022, η οποία έγκριση της είναι δεσμευτική για το Δ.Σ (άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α ‘ 177).

Εισηγητής:Οικονομική Επιτροπή

 

Θέμα 4ο: Έγκριση της αριθ. 139/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου με τίτλο: «Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων,για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων,για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».

Εισηγητής:Οικονομική Επιτροπή

 

Θέμα 5ο: Έγκριση της δεσμευτικής αναμόρφωσης της αριθμ.108/2022 απόφαση της Ο.Ε. Αποδοχή  ποσού 150.000,00 € από το  Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

 

Θέμα 6ο: Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πρότασης: «Εκπόνηση  Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο  Δήμου Νικολάου Σκουφά» (Σχετ.η αριθμ.154/2022 απόφαση Ο.Ε.).

Εισηγητής:κ.Σερβετάς Ηλίας

 

Θέμα 7ο: Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του δήμου για το έτος 2022 ( Σχετ.110/2022 Απόφαση της Ο.Ε)

Εισηγητής: κ. Αναγνωστάκης Χρήστος

 

Θέμα 8ο: Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του δήμου για το έτος 2022 ( Σχετ.131/2022 Απόφαση της Ο.Ε)

Εισηγητής: κ. Αναγνωστάκης Χρήστος

 

Θέμα 9ο: Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του δήμου για το έτος 2022 ( Σχετ.163/2022 Απόφαση της Ο.Ε)

Εισηγητής: κ. Αναγνωστάκης Χρήστος

 

Θέμα 10ο: Έκθεση εσόδων-εξόδων α΄τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Νικολάου Σκουφά. ( Σχετ.113/2022 Απόφαση της Ο.Ε)

Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

 

Θέμα 11ο: Β’. κατανομή ποσού 30.004,92 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2022 του ΥΠ.ΕΣ, στις Ενιαίες σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του δήμου Νικολάου Σκουφά.

Εισηγητής: κ. Μπουραντάς Ευάγγελος

 

Θέμα 12ο: Συζήτηση επί αιτήσεων των καταστηματαρχών του Δήμου Νικολάου Σκουφά για χορήγηση άδειας χρήσης πλατείας και πεζοδρομίων.

Εισηγητής: κα Δήμαρχος

 

Θέμα 13ο:Ψήφισμα για την υπογραφή και την επικύρωση της Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021.

Εισηγητής: κα Δήμαρχος

 

 

Θέμα 14ο: Ανάκληση της αριθμ.47/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: κ.Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

Θέμα 15ο : «Διατύπωση γνώμης στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης,επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α1,ομάδα 1η & 2η ) για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ 141564/25.7.2005 (όπως ισχύει) του έργου: «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ:τμήματα:α) από Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Αγρινίου (Κουβαράς) έως Νότιο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Κομπότι) και β) από Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Φιλιππιάδα) έως Ιωάννινα (Ελεούσα),ως προς τα πρόσθετα/συμπλητωματικά υδραυλικά/αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις στο υποτμήμα Χ.Θ. 107 +120-Χ.Θ. 141+500» (ΔΕ Κομποτίου και Αράχθου,Δ.Νικολάου Σκουφά,Π.Ε.Άρτας,  Περιφέρειας Ηπείρου».

Εισηγητής: κα. Δήμαρχος