Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ» (13ο /2022)

Σας  καλούμε  σε  τακτική  Συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου   που  θα  γίνει  την Πέμπτη  22η Σεπτεμβρίου  2022  και ώρα 19.00 μ.μ. στο  Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ) Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ,   σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και όπως ισχύει,το ΦΕΚ 2137/30-4-2022 τευχ .Β’, την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/2-5-2022 (77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του ΥΠ.ΕΣ. για  λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα ημερησίας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ.Ροζίνα Βαβέτση

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:

       1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
       2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
       3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
       4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία 18. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
       5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου 19. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
       6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου 20. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
       7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ 21. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
       8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη 22. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
      9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου 23. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
     10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα 24. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
     11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα 25. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
     12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου 26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου
     13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου  
     14.Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ  22/09/2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:  6447 /16/09/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο: Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του δήμου για το έτος 2022 ( Σχετ.205/2022 Απόφαση της Ο.Ε)

Εισηγητής: κ. Οικονομική Επιτροπή

 

Θέμα 2ο: Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του δήμου για το έτος 2022 ( Σχετ.223/2022 Απόφαση της Ο.Ε)

Εισηγητής: κ. Οικονομική Επιτροπή

 

Θέμα 3ο: Έγκριση της δεσμευτικής αναμόρφωσης της αριθμ.200/2022 απόφαση της Ο.Ε. « Αποδοχή ποσού 120.000,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού,στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».

Εισηγητής:Οικονομική Επιτροπή

 

Θέμα 4ο: Γ’. κατανομή ποσού 29.340,00 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2022 του ΥΠ.ΕΣ, στις Ενιαίες σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του δήμου Νικολάου Σκουφά.

Εισηγητής:Μπουραντάς Ευάγγελος

 

Θέμα 5ο: Περί έγκρισης της αριθμ.206/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. (Σχετ. Επιβολή τελών αποχέτευσης για τους οικισμούς Πέτα και Αγίου Δημητρίου της Δ.Ε. Πέτα και Κομποτίου, Σελλάδων και Αγίου Νικολάου της Δ.Ε.Κομποτίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά)

Εισηγητής: κα Δήμαρχος

 

Θέμα 6ο: Περί παραχώρησης δημοτικού κτιρίου στην Κόπραινα στον Ναυτικό Όμιλο Κόπραινας  «ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ»

Εισηγητής: κα Δήμαρχος

 

Θέμα 7ο: Συζήτηση και γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΤΑΣ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΑΡΑΧΘΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ,ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ».

Εισηγητής: κα Δήμαρχος