Δήμος Νικολάου Σκουφά
  • English
  • Ελληνικά
Δήμος Νικολάου Σκουφά

Κέντρο Κοινότητας

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΚΟΜΠΟΤΙ ΑΡΤΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΕΤΑ

Ti είναι τα Κέντρα Κοινότητας

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016).

Αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την ΓΓ Δια Βίου Μάθησης, κλπ.

Με τη λειτουργία τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Τα Κέντρα ενσωματώνουν τα Γραφεία Διαμεσολάβησης του Δικτύου Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας (το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ την ΠΠ 2007-2013).

Η δημιουργία των Κέντρων Κοινότητας έχει ως στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση της απουσίας ολοκληρωμένης προσέγγισης σχεδιασμού και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, στην αντιμετώπιση της αποσπασματικότητας των δράσεων μεμονωμένων φορέων χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και της άνισης χωρικής κατανομής των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών στους Δήμους.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νικολάου Σκουφά ξεκίνησε την λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2017 με σκοπό να φέρει τις Κοινωνικές Υπηρεσίες πιο κοντά στον πολίτη μέσα από μια εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση. Λειτουργεί ως τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, την ενημέρωση, την εξυπηρέτηση και τη διασύνδεση των πολιτών με τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας. Αναλυτικά, αρμοδιότητα του Κέντρου Κοινότητας είναι να διεκπεραιώνει καθημερινά αιτήματα πολιτών που αφορούν υποβολή αιτήσεων για τα:  

  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – (Κ.Ε.Α.)
  • Προνοιακά Επιδόματα Αναπηρίας
  • Επίδομα Στέγασης
  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
  • Επίδομα Γέννησης

Επίσης παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, εργασιακή συμβουλευτική με στόχο την προώθηση στην απασχόληση.  

Η δομή στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό και Ψυχολόγο.

Η δομή στεγάζεται στον Άγιο Δημήτριο   Άρτας και λειτουργεί καθημερινά από 7:00 έως 15:00 .

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2681083653 2681083190

e-mail: keki@nskoufas.gr

Δήμος Νικολάου Σκουφά