Το Μοναστήρι Γέννησης της Θεοτόκου βρίσκεται μέσα στο χωριό Μελάτες. Ιδρύθηκε το 17ο αιώνα, αλλά καταστράφηκε -πιθανότατα απ’ τον Γκιαούρ μπέη Γερακάρη και ξανακτίστηκε το 1797 απ’ τον Οπλαρχηγό Κωνσταντίνο Πουλή. Το περιτείχισμα και ο ωραιότατος Πυλώνας έγιναν το 1842 ενώ τα πυρπολημένα απ’ τους Τούρκους κελιά, ανοικοδομήθηκαν το 1876 απ’ τον ηγούμενο Γεννάδιο.

Ο ναός είναι ξυλόστεγη βασιλική χωρίς τρούλο, έφερε δε εσωτερικά τοιχογραφίες του έτους 1821, οι οποίες δυστυχώς σήμερα δε σώζονται λόγω των πολλών καταστροφών που έπαθε κατά καιρούς το μοναστήρι, κυρίως όμως στα χρόνια της Κατοχής και του Εμφυλίου.

Το υπέρθυρο τόξο του πυλώνα φέρει λαϊκότροπες λιθόγλυπτες παραστάσεις πάνω δε απ’ αυτό το τόξο υπάρχει τοιχογραφία της Παναγίας στον τύπο της Πλατυτέρας, έργο του 1979. Το περιτείχισμα και η πύλη του Μοναστηριού χρονολογούνται στα 1844, τα δε κελιά στα 1876. Η Μονή είναι ανδρώα με εγγεγραμμένους στο Μοναχολόγιο 2 Μοναχούς.

Address:

Μελάτες
Μελάτες
471 00
Ελλάδα