Το έργο αφορά την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών πρόσβασης των ΑμεΑ, στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας που δεν διαθέτουν ήδη, καθώς και την κατασκευή χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβασή τους και εξυπηρέτησή τους στους χώρους των σχολείων.

 

 Προϋπολογισμός: 11.160,00 € – Πηγή Χρηματοδότησης:  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ