Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Η εν λόγω προμήθεια περιλαμβάνει 41 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, λειτουργία αντλιών και άλλες κρίσιμες παραμέτρους) στις υποδομές του δικτύου του Δήμου Νικολάου Σκουφά και 1 Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου, όπου γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες και εγκαταστάσεις εξοπλισμού και λογισμικών του συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και η ενσωμάτωση των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου σε ενιαία βάση λήψης των σημάτων.  

 

Προϋπολογισμός:  2.868.225,40 € – Πηγή Χρηματοδότησης: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ