Το έργο αφορά στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών πυροπροστασίας αλλά και στην υλοποίηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που θα καταδείξουν οι μελέτες αυτές, σε 15 σχολικές μονάδες του Δήμου Νικολάου Σκουφά που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

 

Προϋπολογισμός: 78.616,00 € – Πηγή Χρηματοδότησης: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ