Το έργο αφορά τη βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου επί της Τ.Κ Κομποτίου Δήμου Ν. Σκουφά από την διασταύρωση με την Παλαιά Εθνική Οδό Άρτας Αντιρρίου με κατεύθυνση Δυτικά περιοχή Αλη Αγά.

Θα ακολουθηθεί η υπάρχουσα χάραξη και θα γίνουν μικρές διαπλατύνσεις όπου απαιτείται.

Προϋπολογισμός έργου : 575.000,00 ευρώ  – Το έργο κατατέθηκε για ένταξη στο πρόγραμμα “Αγροτικής Ανάπτυξης” (Π.Α.Α 2014 – 2020)