Δημοσίευση Γνωμοδότησης για την απαίτηση υποβολής ΣΜΠΕ για το σχέδιο: “Τοπικό ρυμοτομικό στην περιοχή του Παλιού Λατομείου Αγ. Αναργύρων Δήμου Ν. Σκουφά”