Τίτλος Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Αμφιθέας και Αγ.Ταξιάρχη Δήμου Νικολάου Σκουφά
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
Προϋπολογισμός 3.355.028,00 €
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή Το έργο αφορά την κατασκευή του δικτύου συλλογής ακαθάρτων των οικισμών Αγ. Ταξιάρχη και Αμφιθέας. Τα ακάθαρτα θα συγκεντρώνονται βαρυτικά σε ένα κεντρικό αντλιοστάσιο για τον οικισμό Αμφιθέας ενώ του Αγ. Ταξιάρχη συγκεντρώνονται βαρυτικά στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο του Αγ. Δημητρίου. Στην παρούσα παρέμβαση κατασκευάζονται 5 αντλιο-στάσια στην περιοχή της Αμφιθέας. Από τα εν λόγω αντλιοστάσια τα ακάθαρτα ωθούνται μέσω καταθλιπτικών αγωγών στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο Αμφιθέας.

Τα ακάθαρτα από τα υφιστάμενα αντλιοστάσια Αγ. Δημητρίου και Αμφιθέας οδηγούνται στην Ε.Ε.Λ. Κομποτίου η οποία είναι εγκεκριμένη και υπό κατασκευή.

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες σύνδεσης των αντλιοστασίων με την ΔΕΔΔΗΕ και οι δαπάνες για την παρακολούθηση της πράξης από την ΕΦΑ Άρτας.

Στόχοι Το έργο έχει στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων δεδομένου ότι η ακατέργαστη απόρριψη λυμάτων στο έδαφος (απορροφητικοί βόθροι) αποτελεί σοβαρή εστία μόλυνσης.
Αποτελέσματα Θα ωφεληθούν όλοι οι κάτοικοι των οικισμών παρέμβασης από τα έργα διαχείρισης λυμάτων και θα υπάρξει σημαντική περιβαλλοντική ωφέλεια από την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, του εδάφους  αλλά και της ατμόσφαιρας.