Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, ως επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης, η οποία υλοποιεί δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), σε συνεργασία με τον Δήμο Νικολάου Σκουφα, καλεί  τους δικαιούχος του ΚΕΑ οι οποίοι:

1.Έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ

2.Συμπεριλαμβάνονται στο πίνακα εγκριθέντων (ασχέτως αν η συνταγή αφορά διανομή Δεκεμβρίου 2021, αφορά τους εγκριθέντες για τον μήνα Οκτώβριο 2021  σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία)

3.Έχουν ως σημείο παραλαβής τροφίμων τον Δήμο Νικολάου Σκουφά για την παραλαβή  της ποσότητας που τους αναλογεί σε τρόφιμα και Β.Υ.Σ., σύμφωνα με την συνταγή διανομής που σας παραθέτουμε:

ΠΡΟΪΟΝ

1 ΜΕΛΟΣ & 2 ΜΕΛΗ

3 ΜΕΛΗ & 4 ΜΕΛΗ

5 ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΑΝΩ

Κοτόπουλο

 (2 κιλά)

3 τεμάχια

5 τεμάχια

7 τεμάχια

Χοιρινό άνευ οστού  (1κιλού)

2 τεμάχια

4 τεμάχια

5 τεμάχια

 

 

 

 

 

 

Οι δικαιούχοι του προγράμματος, θα παραλαμβάνουν την ποσότητα πους τους αναλογεί με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας και του ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η δωρεάν διανομή θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 13-12-2021 έως την Τετάρτη 15-12-21 στον Δήμο Νικολάου Σκουφά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΩΦΕΙΛΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ   ΝΑ ΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

21.12.06 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΥΦΑ