Προς: Τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για το
έργο  “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ”

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Έχοντας υπόψη την με αρ. 121/2021 απόφαση ΟΕ έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ», σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών για το εν λόγω έργο, μετατίθεται για τις 22-6-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος.
Σχετική απόφαση θα ληφθεί στην ερχόμενη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Η Δήμαρχος Νικολάου

Σκουφά Βαβέτση Ροζίνα