Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση και τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων σε διάφορες θέσεις της ΔΕ Πέτα και σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Συγκεκριμένα αφορά τις περιοχές Αγίων Αναργύρων, Πέτα, Κλειστό, ΚΑραμούτσι, Ζυγό, Μαρκινιάδα, Μέγκλα και Μελάτες.

Οι δρόμοι αυτοί εξυπηρετούν αγροτικές καλλιέργειες, είναι διανοιγμένοι και δεν έχουν ασφαλτοστρωθεί ή σκυροδετηθεί.

Επιπλέον θα κατασκευαστούν συνολικά 3 τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα για τη στήριξη του δρόμου στις θέσεις «Παλιουριές» 30μ μήκος, στη θέση «Βάρβαση» 20μ μήκος και στη θέση «Φτερούσια» 25μ μήκος.

Προϋπολογισμός έργου : 500.000,00 ευρώ  – Το έργο κατατέθηκε για ένταξη στο πρόγραμμα “Αγροτικής Ανάπτυξης” (Π.Α.Α 2014 – 2020)