Το έργο αφορά τη βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων επί της ΔΕ Κομμένου Δήμου Ν. Σκουφά και ειδικότερα στις περιοχές Τράφος, Τραγάνες, Λευκόπουλα, Παλαιοχώρια, Βέργος και σε άλλα σημεία όπως αναφέρεται αναλυτικά στην τεχνική μελέτη του έργου.

Θα ακολουθηθεί η υπάρχουσα χάραξη και θα γίνουν μικρές διαπλατύνσεις όπου απαιτείται.

Προϋπολογισμός έργου : 500.000,00 ευρώ  – Το έργο κατατέθηκε για ένταξη στο πρόγραμμα “Αγροτικής Ανάπτυξης” (Π.Α.Α 2014 – 2020)