Κατασκευή πλατείας Αμφιθέας

Ενέργειες Ωρίμανσης του Έργου: «Διαμόρφωση Πλατείας Αμφιθέας»

Σύντομο Ιστορικό έως 31-12-2010:

Υπήρχε μελέτη για την κατασκευή πλατείας σε δημοτική έκταση στην Αμφιθέα, που εκπονήθηκε από την πρώην ΤΥΔΚ για λογαριασμό του τέως Δήμου Πέτα, η οποία όμως δεν κάλυπτε τις αυστηρές προδιαγραφές που απαιτούνταν για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.

Ενέργειες έγιναν για την ωρίμανση του έργου και την ένταξή του:

Σύνταξη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, όλων των ολοκληρωμένων μελετών (αρχιτεκτονική, Η/Μ, προμήθειας οργάνων παιδικής χαράς) που απαιτούνταν για την κατασκευή της πλατείας και τη δημιουργία διακριτών χώρων παιδικής χαράς για δύο ηλικιακές ομάδες.

Συμπλήρωση Φακέλου του Έργου (σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου και όλων των συνοδευτικών δικαιολογητικών) και υποβολή του προς Χρηματοδότηση, στις 8-5-2012, στο Ε.Π. «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013»

Ένταξη του έργου στο Ε.Π. «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013» με την αρ.πρ. 1156/10-4-2013 Απόφαση Ένταξης της Αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, με προϋπολογισμό 319,800,00 €

Δημοπράτηση του έργου στις 9-7-2013 και ανάθεσή του στις 30-7-2013 με ανάδοχο την Κ/ΞΙΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ Μ. – ΤΣΙΡΩΝΗΣ Κ. με συμβατικό τίμημα 181.577,88 €

Υπογραφή σύμβασης στις 23-09-2013 και έναρξη των εργασιών.

Σημερινή Κατάσταση:

Το έργο εκτελείται με γοργούς ρυθμούς και εκτιμάται ότι θα παραδοθεί εντός του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του, που είναι δώδεκα (12) μήνες.

Συμπέρασμα:

Το έργο είχε μηδενική ωριμότητα καθώς η μελέτη που προϋπήρχε δεν ήταν κάλυπτε τις προδιαγραφές για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ και γι’ αυτό εκπονήθηκε από την αρχή νέα ολοκληρωμένη μελέτη.

Η Δημοτική Αρχή έβαλε σε άμεση προτεραιότητα στην εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών, προκειμένου το έργο να ενταχθεί έγκαιρα στο ΕΣΠΑ και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Το έργο είναι υψηλής σημασίας για την συγκεκριμένη περιοχή γιατί ο οικισμός αναπτύσσετε με πολύ γοργούς ρυθμούς και στερείται ενός κοινόχρηστου χώρου περιπάτου και αναψυχής για τους ενήλικες και παιχνιδιού για τα παιδιά. Η διαμόρφωση της πλατείας θα δημιουργήσει ένα χώρο που θα είναι σημείο αναφοράς για τους κατοίκους ενώ θα συμβάλει παράλληλα την αύξηση της επισκεψιμότητας του οικισμού και στην οικονομική του ανάπτυξη.