Διακηρύξεις

Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ»

με προϋπολογισμό 450.000,00 € (με ΦΠΑ).Το έργο χρηματοδοτείται από α.π. 3446/5-2-2018 (ΑΔΑ 7ΑΛ8465ΧΘ7-ΩΑΜ) Υ.Α ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡ. ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.Τ.Α&Α.Π  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.&ΑΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ. & ΔΙΑΧ. ΠΔΕ (ΣΑΕ055-2001ΣΕ05500002) με ποσο 250.000,00€ και ιδίους πόρους.

Αποκατάσταση διακοινοτικού δρόμου από το καμένο σπίτι της Τ.Κ. Λουτροτόπου προς την Τ.Κ. Συκεών Δήμου Ν. Σκουφά

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«Αποκατάσταση διακοινοτικού δρόμου από το καμένο σπίτι της Τ.Κ. Λουτροτόπου προς την Τ.Κ. Συκεών Δήμου Ν. Σκουφά»

με προϋπολογισμό 130.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου ΣΑΕΠ 830 (100.000,00) και ιδίους πόρους.

Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στη ΔΕ Κομποτίου

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στη ΔΕ Κομποτίου» με προϋπολογισμό 35.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) με το ποσό (25.000,00€).

Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Νεοχωρίου ΔΕ Αράχθου

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Νεοχωρίου ΔΕ Αράχθου» με προϋπολογισμό 25.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) με το ποσό (15.000,00€) και με ιδίους πόρους.

Αποκατάσταση οδών οικισμών Κολομοδίων και Ανθοτόπου της ΔΕ Αράχθου

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση οδών οικισμών Κολομοδίων και Ανθοτόπου της ΔΕ Αράχθου» με προϋπολογισμό 74.400,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) με το ποσό (40.000,00€) και με ιδίους πόρους.