Ενημερωτική ημερίδα: «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

Ενημερωτική ημερίδα σχετικά με το μέτρο 5.1 του ΠΑΑ 2014-2020 που αφορά «Επενδύσειςενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

Το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Ιωαννίνων σε συνεργασία με τον Δήμο Νικολάου Σκουφά, στα πλαίσια δημοσιοποίησης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 5.1  «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων», θα πραγματοποιήσει ενημερωτική ημερίδα

την Πέμπτη 24-05-2018

στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Νεοχωρίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά στις 11.30 π.μ.