ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ” ΤΩΝ INTEREG IPA II 2014-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ” ΤΩΝ INTEREG IPA II 2014-2020

Την συμμετοχή του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο σχήμα “Cross-border Fun and Sports Network for promotion of Thematic Lace Sustainable Tourism” αποφάσισε το Δημοτικό συμβούλιο για την διεκδίκηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος “INTERREG IPA II CROSS-BORDER COORPORATION PROGRAMME GREECE- ALABANIA 2014-2020”

Το πρόγραμμα “ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ” ανήκει στην οικογένεια διασυνοριακών προγραμμάτων INTERREG IPA II 2014-2020 και καλύπτει έντεκα (11) παραμεθόριες περιφερειακές ενότητες στην Ελλάδα (Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα, Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Λευκάδα) και τέσσερις αλβανικές περιφέρειες (Berat, Gjirokastër, Korcë,Vlorë) αποσκοπώντας στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στις παραμεθόριες περιφέρειες Ελλάδας και Αλβανίας, μέσω της προώθησης της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, και είναι αξίας άνω των 42 εκατ ευρώ, ενώ η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε σχεδόν 36 εκατ, ευρώ και προέρχεται από τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (IPA).

Το έργο αποσκοπεί στην ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και ανάδειξης της προστιθέμενης αξίας λιμνών της περιοχής παρέμβασης του έργου, μέσω δράσεων προώθησης λιμναίων και παραλίμνιων αθλητικών δραστηριοτήτων. Το έργο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του αειφόρου θεματικού τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή και στην υλοποίηση διασυνοριακών συνεργασιών υλοποίησης αθλητικών λιμναίων δραστηριοτήτων. Τέλος το έργο περιλαμβάνει και δράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τα λιμναία οικοσυστήματα, καθώς και τεχνικές παρεμβάσεις ανάδειξης περιπατητικών και άλλων διαδρομών βιώσιμης κινητικότητας στην ευρύτερη λιμναία περιοχή των εταίρων.