Υποβολή αρχικών αιτήσεων ζημιάς από πλημμύρα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Ο ΕΛΓΑ Ιωαννίνων καλεί τους παραγωγούς των οποίων οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπέστησαν ζημιά από την πλημμύρα της 31 Ιανουαρίου - 1 Φεβρουαρίου 2015 στο Φυτικό τους κεφάλαιο ή απώλεια στη Φυτική παραγωγή των Δενδρωδών Καλλιεργειών να υποβάλουν Αρχικές Αιτήσεις χορήγησης Κρατικής Οικονομικής Ενίσχυσης.

Οι Αρχικές Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών, από 22.09.2015 έως 02.10.2015 στους κατά τόπους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklhsh_ELGA.pdf)Πρόσκληση ΕΛΓΑ350 kB