Πέτα 31-10-2013

Σας ενημερώνουμε ότι στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου πάρθηκαν δύο αποφάσεις που αφορούν την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τα έργα: «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου Λουτρότοπος – Κομμένο μετά των κόμβων αυτού (Κόμβος Λουτροτόπου)» και «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Δρόμου Περάνθη – Κομπότι» του Δήμου μας.

Δείτε εδώ την απόφαση για τον δρόμο Λουτρότοπος – Κομμένο

Δείτε εδώ την απόφαση για τον δρόμο Περάνθη – Κομπότι