ΦΩΤΕΙΝΟ-Πολιτιστικά

 foteino-politistika

Περιοδική Έκδοση του Συλλόγου των Απανταχού Φωτεινιωτών

Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Βασίλη Λάμης (6985914838)

Αντιπρόεδρος: Λάμπρος Πανέτας (6980105396)

Γραμματέας: Χρήστος Φελέκης (6977470073)

Ταμίας: Λάμπρος Κασσελούρης (6976392261)

Σύμβουλος: Γιάννης Τριαντάφυλλος (6982409826)

 

Συντάκτες

Υπεύθυνος κατά τον νόμο: Βασίλης Λάμης

Επιμέλεια: Βασίλης Λάμης

Σύνταξη: Βασίλης Λάμης & Λάμπρος Κασσελούρης

 

Αρχείο τευχών:

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 - ΜΑΪΟΣ 2020

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2019

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΜΑΪΟΣ 2018

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011