Πολιτιστικός Σύλλογος Σελλάδων

Ο πολιτιστικός σύλλογος «Ο ΠΥΡΣΟΣ» ιδρύθηκε το 1975 από τον αείμνηστο Βασίλειο Τζουβάρα. Στόχος του συλλόγου είναι να διατηρηθεί η παράδοση ζωντανή και να μάθουν οι νεότεροι τα ήθη και τα έθιμα. Στην αίθουσα του συλλόγου λειτουργούν δανειστική βιβλιοθήκη και παραδοσιακά χορευτικά τμήματα. Επίσης, διοργανώνονται εκδρομές, όπου οι συγχωριανοί περνούν ευχάριστα το χρόνο τους, ξεφεύγουν από την καθημερινότητα και γνωρίζουν νέα τοπία. Στην αρμοδιότητα του συλλόγου είναι και η διοργάνωση του πανηγυριού στις 14 και 15 Αυγούστου προς τιμή της Παναγίας, όπου μαζεύονται όλοι οι χωριανοί και γλεντούν μέχρι πρωίας.

 

Διοικητικό Συμβούλιο
 

Κοκκόλης Σπυρίδων           Πρόεδρος

Μπούρας Ηλίας                  Αντιπρόεδρος

Οικονόμου Παρθενία          Γραμματέας

Παπαπάνου Αγγελική        Ταμίας

Αθανασίου Αθανάσιος        Μέλος

Μπαγεώργος Κωνσταντίνος      Μέλος

Χριστοκώστας Νικόλαος            Μέλος

 

Да, нас привлекают к суду за то, что мы предложили лекарство от головной боли, от несчастья, от депрессии, от жизни, лишенной любви, а вскоре предложим еще и столь долго ожидаемое средство, как видеть глазами, а не "Стихи к праздникам" очками.

Ей-богу, гадюка, зловреднее той, которую убил мистер Стумп.

я ощутил "Вавилон легендарный и Вавилон исторический" странное чувство утраты.

Разумеется, никто не давал Джефу права осуждать знакомство Энн с молодыми людьми, однако впервые с начала знакомства ему послышался диссонанс.

Мы духи колдунов, которые Дет заточил в эти фигурки, сказал третий высокий мужчина.

В этот самый миг из четвертой двери по коридору показался Лайонел Грин.