Ο ναός Αγίου Γεωργίου στο Πέτα

aigiorgis-peta

Είναι μεγάλη πλακοσκέπαστη τρίκλιτη θολωτή βασιλική χωρίς τρούλλο, με κιονοστήρικτη τοξωτή στοά (υπόστεγο) στις τρεις πλευρές του και ωραιότατο ξεχωριστό κωδωνοστάσιο.

Ιδρύθηκε πριν το 1765, αλλά επειδή πυρπολήθηκε το 1822 ανακαινίστηκε το 1850.

Εσωτερικά έχει δύο σειρές μεταγενέστερων τοιχογραφιών στις μακρές πλευρές του. Απ' τα κειμήλια αξιολογότατα είναι, ένας μεταξοκέντητος επιτάφιος του 1647 - εφάμιλλος εκείνου του Θεοτοκίου - και Ευαγγέλιο έκδοσης Βενετίας του 1765 Λειτουργεί ως ενοριακός ναός.

Πηγή: www.petabook.eu