Η Ιστορική Διαδρομή των Σελλάδων

Οι Σελλάδες κατά μία εκδοχή οφείλουν το όνομά τους στους «Σελλούς» κατοίκους της Δωδώνης, απόγονοι των οποίων εγκαταστάθηκαν σ’ αυτή την περιοχή τον 5ο μ..Χ. αιώνα.

Άλλη εκδοχή τους θέλει εξαιρετικούς τεχνίτες σελλών (οι Σελλάδες), κατασκευαστές δηλαδή σαγμάτων, σαμαριών, για τα άλογα.

Η περιοχή φαίνεται να έχει ρίζες στην αρχαιότητα και ιδιαίτερα στα Ελληνιστικά χρόνια, καθώς καταμαρτυρείται από ευρήματα αυτής της εποχής στην Ελληνιστική αγροικία στη θέση "Αλμούτσες".

sellades   sellades2

sellades3    sellades4