Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νικολάου Σκουφά

oikonomiki epitropi Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νικολάου Σκουφα, κα Γεωργή Καλλιόπη, κ. Κολιούλη Ηλία, κ. Σερβετά Λάμπρο, κ. Τόλη Δημήτριο, κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο και κ. Βούλγαρη Κοσμά.

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο του Πέτα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Ακολουθεί η λίστα των θεμάτων:

  1. Έλεγχος δικαιολογητικών του έργου: «Διαμόρφωση των υδατόπυργων του Δήμου Νικολάου Σκουφά».
  2. Έλεγχος δικαιολογητικών του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κομμένου Δήμου Νικολάου Σκουφά».
  3. Έλεγχος δικαιολογητικών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων, κατασκευή τοιχίων και αποκατάσταση παγίων εγκαταστάσεων πλατειών του Δήμου».
  4. Έγκριση του πρακτικού 1 του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά».
  5. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2019.
  6. Έκθεση εσόδων-εξόδων δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
  7. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης εκτός έδρας της Δημάρχου του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα

 

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους καλείται αναπληρωματικό μέλος.