Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 & ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Δήμου Ν. Σκουφά

Απόφαση έγκρισης προϋπολογισμού 2023 Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού 2023 Επικύρωση απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης προϋπολογισμού 2023  ...
Διαβάστε περισσότερα
Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 & ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Δήμου Ν. Σκουφά

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 & ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Δήμου Ν. Σκουφά

Απόφαση έγκρισης προϋπολογισμού 2022 Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού 2022 Επικύρωση απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης προϋπολογισμού 2022  ...
Διαβάστε περισσότερα
Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 & ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Δήμου Ν. Σκουφά

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 & ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Δήμου Ν. Σκουφά

Απόφαση έγκρισης προϋπολογισμού 2021 Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού 2021 Επικύρωση απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης προϋπολογισμού 2021...
Διαβάστε περισσότερα
Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 & ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Δήμου Ν. Σκουφά

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 & ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Δήμου Ν. Σκουφά

Απόφαση έγκρισης προϋπολογισμού 2020 Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού 2020 Επικύρωση απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης προϋπολογισμού 2020...
Διαβάστε περισσότερα
Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 & ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Δήμου Ν. Σκουφά

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 & ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Δήμου Ν. Σκουφά

Απόφαση έγκρισης προϋπολογισμού 2019 Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού 2019 Επικύρωση απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης προϋπολογισμού 2019...
Διαβάστε περισσότερα
Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 & ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Δήμου Ν. Σκουφά

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 & ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Δήμου Ν. Σκουφά

Απόφαση έγκρισης προϋπολογισμού 2018 Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού 2018 Επικύρωση απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης προϋπολογισμού 2018...
Διαβάστε περισσότερα