Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (20/11/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (20/11/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση Πρακτικού ΙII (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΩΝ 2024 ΚΑΙ 2025 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ». 2) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2023 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.   Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Βαβέτση Ροζίνα...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόγραμμα Διαχείρισης Βιοαποβλήτων

Πρόγραμμα Διαχείρισης Βιοαποβλήτων

Ολοκληρώθηκε η ημερίδα με τίτλο: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαχείρισης Βιοαποβλήτων.   ...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (8/11/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (8/11/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση Πρακτικού ΙI (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΩΝ 2024 ΚΑΙ 2025 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ». 2) Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2023. Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Βαβέτση Ροζίνα...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (31/10/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (31/10/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση Πρακτικού Ι (αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης ετών 2024 και 2025 του Δήμου Νικολάου Σκουφά και των νομικών του προσώπων». 2) Έγκριση της μελέτης: «Εκπόνηση στατικής μελέτης για την κατασκευή του νέου Δημαρχείου στην έδρα του Δήμου στο Πέτα» . 3) Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού για την προμήθεια: «Επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας των παιδικών χαρών του Δήμου Νικολάου Σκουφά». 4) Έκθεση εσόδων-εξόδων γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νικολάου Σκουφά. 5) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (17/10/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (17/10/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση πρακτικού ΙΙ που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου «Επισκευή και συντήρηση των υδατόπυργων του συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας». 2) Εξειδίκευση πίστωσης για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου. 3) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2023 προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Βαβέτση Ροζίνα...
Διαβάστε περισσότερα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα, αυτό της διαλογής των βιοαποβλήτων, είναι έτοιμο να ξεκινήσει καθώς ο δήμος μας παρέλαβε το νέο ειδικό απορριμματοφόρο όχημα βιοαποβλήτων. Η απόκτησή του εντάσσεται στο πρόγραμμα «Προμήθεια εξοπλισμού Α/Φ οχήματος βιοαποβλήτων Δήμου Ν. Σκουφά». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και «δράσεις οικιακής κομποστοποίησης». Στο πλαίσιο αυτό ο δήμος μας έχει προμηθευτεί και άρχισε ήδη να διανέμει στους δημότες του 479 κάδους οικιακής κομποστοποίησης ελάχιστης χωρητικότητας 300L. ...
Διαβάστε περισσότερα
Διανομή κάδων Οικιακής Κοµποστοποίησης

Διανομή κάδων Οικιακής Κοµποστοποίησης

Ο Δήμος Ν. Σκουφά σας ενημερώνει ότι από την Τρίτη 3-10-2023 θα αρχίσει η διανομή των οικιακών κάδων κομποστοποίησης στους δικαιούχους, από τα κατά τόπους δημαρχεία σε Πέτα, Κομπότι, Νεοχώρι και το ΚΕΠ στο Κομμένο. Το «Πρόγραμμα Οικιακής Κοµποστοποίησης» των φυτικών απορριμμάτων, αποτελεί μία νέα εκστρατεία ενημέρωσης με δωρεάν διάθεση και διανομή των κατάλληλων οικιακών κάδων κομποστοποίησης και στόχο την αξιοποίηση των αποβλήτων και τη μείωση των ποσοτήτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ.   Η κομποστοποίηση είναι ένας πολύ άμεσος και σημαντικός τρόπος ανακύκλωσης. Πρόκειται για µια φυσική διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οικιακά φυτικά απορρίμματα σε λίπασμα. Μια ουσία γνωστή ως κομπόστ ή χούμους ή εδαφοβελτιωτικό. Το παραγόμενο κομπόστ λαμβάνεται μετά από 4 ως 6 μήνες, ανάλογα με τη χρήση του κάδου, τις καιρικές συνθήκες και την επιμέλεια που δείχνουν οι χρήστες.     - Ο κάδος κομποστοποίησης τοποθετείται πάνω σε χώµα, όχι σε τσιµέντο, ώστε τα υλικά να έρθουν σε επαφή µε τους µικροοργανισµούς του εδάφους - Το ιδανικό θα είναι να τοποθετηθεί σε σκιερό µέρος, κάτω...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (02/10/23)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (02/10/23)

  « Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση της μελέτης: «Εκπόνηση Η/Μ μελέτης για την κατασκευή νέου Δημαρχείου στην έδρα του Δήμου στο Πέτα». 2) Έγκριση της μελέτης: «Επισκευή και καθαρισμός των αντλιοστασίων αποχέτευσης Δ.Ε. Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά». 3) Συμπλήρωση της με αρ. 206/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί επιβολής τελών αποχέτευσης. 4) Αποδοχή ποσού 20.970,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». 5) Έκθεση εσόδων-εξόδων β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νικολάου Σκουφά. 6) Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2023. 7) Εισήγηση της Οικονομικής...
Διαβάστε περισσότερα
Από 1η Οκτωβρίου οι συνδέσεις του βιολογικού καθαρισμού

Από 1η Οκτωβρίου οι συνδέσεις του βιολογικού καθαρισμού

Ένα ακόμη σπουδαίο έργο, αυτό του βιολογικού καθαρισμού σε Πέτα, Αγ. Δημήτριο & Κομπότι ολοκληρώθηκε. Οι δημότες μας έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στη σύνδεση των κατοικιών και των επιχειρήσεών τους προκειμένου να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργιά του έργου. Από την 1η Οκτωβρίου και για έξι μήνες, στην Τεχνική Υπηρεσία του δήμου μας στο Πέτα, θα πραγματοποιείται η υποβολή των αιτήσεων για τη σύνδεση. Αναλυτικά τα έγγραφα που θα πρέπει να κατατεθούν: 1.Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται στην τεχνική Υπηρεσία) 2.Λογαριασμός ΔΕΗ ή άλλου παρόχου 3. Αντίγραφο συμβολαίου ή απόσπασμα κτηματολογίου ή οικοδομική άδεια ή Ε9 Για πληροφορίες καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό: 26810 83214 ------------------ Το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλει τόσο στην προστασία της δημόσιας υγείας όσο και του περιβάλλοντος, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής μας. ...
Διαβάστε περισσότερα