Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (12/09/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (12/09/2023)

  Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη  δ) Σερβετά Λάμπρο  ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΑ» στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό: Π86-16 του «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ». 2) Έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης ετών 2024 και 2025 του Δήμου Νικολάου Σκουφά και των Νομικών του Προσώπων». 3) Τροποποίηση πηγής χρηματοδότησης της σύμβασης με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – 14o – (13/09/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – 14o – (13/09/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση (14 ο /2023) ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρους Κοινοτήτων Σας καλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 13η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 19.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ), σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) και το άρθρο 11 του ν.5043/2023 (Α΄91),εγκ.375/α.π.39167/2-6- 2022, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης: Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ.Ροζίνα Βαβέτση Παρακαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ενημερώσουν τον Γραμματέα του Δ.Σ. μέχρι μία (1) ημέρα 12-09-2023 πριν από τη συνεδρίαση, με ποιον τρόπο θα παραβρεθούν ( με φυσική παρουσία ή με ηλεκτρονικά μέσα),όπως επιτάσσει πλέον η...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση – 13ο – (29/08/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση – 13ο – (29/08/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση (13ο /2023) Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:        1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου        2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου        3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου        4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία 18. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου        5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου 19. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου        6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου 20. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου        7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ 21. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου       8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη 22. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου       9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου 23. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου      10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα 24. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου      11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα 25. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου      12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου 26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου      13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου     14.Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.   Σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 29η Αυγούστου 2023 και ώρα 18.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (29/08/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (29/08/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Τρίτη 29 Αυγούστου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 1) Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Νικολάου Σκουφά. 2) Πρόσληψη με πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών μέσω ΟΑΕΔ. Η σύγκλιση της Οικονομικής Επιτροπής θα πρέπει να διενεργηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω της επείγουσας ανάγκης για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων καταστάσεων για την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων, την προστασία από τους κινδύνους πυρκαγιάς και της ανάγκης για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας.   Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Βαβέτση Ροζίνα...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (24/08/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (24/08/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023 και ώρα 12:00 μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΉ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ» στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας: «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ». 2) Έγκριση πρακτικού 3 για την πράξη: «Προμήθεια συστήματος βελτίωσης - εκσυγχρονισμού δικτύου μεταφοράς νερού με στόχο την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ύδατος του δικτύου του συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών δήμων Νομού Άρτας». 3) Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των Οικονομικών και Διοικητικών...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – 12o – (25/08/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – 12o – (25/08/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική  συνεδρίαση (12ο /2023) Σας  καλούμε  σε  τακτική   συνεδρίαση   του  Δημοτικού Συμβουλίου   που  θα  γίνει  την Παρασκευή   25η Αυγούστου  2023  και ώρα 18.30 μ.μ. στο  Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ), σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) και το άρθρο 11 του ν.5043/2023 (Α΄91), για  λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα ημερησίας διάταξης: Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ. Ροζίνα Βαβέτση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:        1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου        2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου        3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου        4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία 18. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου        5. Ροβίνας Ιωάννης του...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – 11ο – (09/08/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – 11ο – (09/08/2023)

  Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 9η Αυγούστου 2023 και ώρα 18.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ), σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) και το άρθρο 11 του ν.5043/2023 (Α΄91), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης: Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ.Ροζίνα Βαβέτση   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:        1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου        2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου        3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου        4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία 18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου        5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου 19. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου        6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου 20. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου        7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ 21. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου        8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη 22. Δήμος...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – 10o –  (24/07/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – 10o – (24/07/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε έκτακτη συνεδρίαση (10ο /2023)   Σας καλούμε σε έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 24η Ιουλίου 2023 και ώρα 18.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ), σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄), την ΚΥΑ Δ1α-ΓΠ.οικ. 13498/03-03-2023 (ΦΕΚ 1192/03-03-2023 Τεύχος Β΄) περί μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης: Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:        1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου        2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου        3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου        4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία 18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου        5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου 19. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου        6. Δήμος...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (25/07/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (25/07/2023)

  Προς τους κ. 1) Γεωργή Καλλιόπη 2) Δήμο Δημήτριο 3) Σερβετά Λάμπρο 4) Ροβίνα Ιωάννη 5) Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα 6) Τσίρκα Λάμπρο Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την εικοστή πέμπτη (25) του μηνός Ιουλίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την αριθ. 374 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Α.Π. 39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75).   H Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΒΑΒΕΤΣΗ ΡΟΖΙΝΑ   Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 1) Οριζόντια σήμανση στην είσοδο Νηπιαγωγείου Πέτα. 2) Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νικολάου Σκουφά. 3) Περί παράτασης λειτουργίας μουσικής - μουσικών οργάνων για ένα έτος, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Υπηρεσίες που παρέχονται από οβελιστήριο και καφενείο», της CINA JONA του AGIM, που λειτουργεί στην Τ.Κ Μεγάρχης Δ.Ε Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά. 4) Έγκριση κανονισμού λειτουργίας προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ του Δήμου Νικολάου Σκουφά.  ...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (11/07/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (11/07/2023)

  Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).   1) Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής α΄ εξαμήνου 2023. 2) Έγκριση Πρακτικού ΙΙ (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΉ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ» στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας: «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ». 3) Έγκριση της μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές σε δρόμο του οικισμού Αγίου Δημητρίου Πέτα». 4) Έγκριση Πρακτικού II που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου: «Κατασκευή πράσινου σημείου στο...
Διαβάστε περισσότερα