Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου -15ο – (28/11/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου -15ο – (28/11/2022)

  ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρους Κοινοτήτων Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (15ο /2022) Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 28η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και όπως ισχύει,το ΦΕΚ 2137/30-4-2022 τευχ .Β’, την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/2-5-2022 (77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του ΥΠ.ΕΣ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης: Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ.Ροζίνα Βαβέτση   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:        1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου        2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου        3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου        4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία 18. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου        5. Ροβίνας Ιωάννης...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (28/11/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (28/11/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ». 2) Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Επενδύσεις – Επιστρώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πέτα». 3) Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Αγίων Αναργύρων και Αμφιθέας της Δ.Ε. Πέτα». 4) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Επισκευή και συντήρηση των υδατόπυργων του συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας». 5) Έγκριση πρακτικού IV (συμπλήρωση – αιτιολόγηση) για τον έλεγχο δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος για την πράξη: «Βελτίωση της ενεργειακής...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (15/11/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (15/11/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση αιτήματος 3ης παράτασης της με αριθμ. πρωτ. 3480/09-06-2020 σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες Επιστημονικού Συμβούλου Υποστήριξης για τη Διαχείριση της Πράξης SMENSWICT»,του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”». 2) Έγκριση αιτήματος 2ης παράτασης υλοποίησης της με αριθμ. πρωτ. 8837/24-11-2021 σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών στα πλαίσια της Πράξης SMENSWICT», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”». 3) Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά». 4) Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (27/10/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (27/10/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πρότασης: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΕΛΛΑΔΩΝ ΔΕ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ». 2) Τροποποίηση της αξίας των συμβάσεων για την προμήθεια φρέσκου γάλατος 1 λίτρου για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Νικολάου Σκουφά. 3) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2022 προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 4) Έκθεση εσόδων-εξόδων γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Νικολάου Σκουφά. 5) Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου 2022. 6) Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί αποζημίωσης ή μη της  κ. Σερβετά Κλεάνθης για φθορές στο όχημά της. 7) Ορισμός...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου -14ο- (27/10/2022)

Σας  καλούμε  σε  τακτική  Συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου   που  θα  γίνει  την Πέμπτη  27η Οκτωβρίου  2022  και ώρα 18.00 μ.μ. στο  Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ,   σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και όπως ισχύει,το ΦΕΚ 2137/30-4-2022 τευχ .Β’, την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/2-5-2022 (77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του ΥΠ.ΕΣ. για  λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα ημερησίας διάταξης: Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ.Ροζίνα Βαβέτση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου    ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:        1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου        2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου        3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου        4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία 18. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου        5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου 19. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου        6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου 20. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου        7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ 21. Τσίρκας Λάμπρος...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Διαβούλευσης (31/10/2022)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Διαβούλευσης » Προς τους κ. Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 Μπίζας Χαράλαμπος 14 Βασίλη Σπυριδούλα 2 Αλεξίου Φίλιππος 15 Αντωνίου Αγαθή 3 Κακαριάρης Ευστάθιος 16 Τσιρογιάννη Αποστολία 4 Γεωργοπούλου Αμαλία 17 Πανούτσου Κωνσταντινιά 5 Βλαχοπάνος Γρηγόριος 18 Λίγκα Μαγδαληνή 6 Βλαχοπάνου Αφροδίτη 19 Στρεβίνα Μαρία-Κων/να 7 Φωτιάδη Φανή 20 Παπαθανασίου-Δήμου Δέσποινα 8 Χαβέλα Βασιλική 21 Κόγκα Κατερίνα 9 Νάκη Καλλιόπη 22 Χαλκιάς Ζώης 10 Νίκου Παναγιώτης 23 Στασινός Κων/νος 11 Μπακόλας Απόστολος 24 Χαλκιάς Θωμάς 12 Αντωνίου Κων/νος 25 Πανακούλιας Κων/νος 13 Μοσχονά Άννα 26 Λάππα-Πανακούλια Αλεξάνδρα Καλούνται επίσης η Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι των Ν.Π του Δήμου, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου, εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, να συμμετέχουν στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά, που θα διεξαχθεί στο οίκημα Κορακοφωλιάς της Κοινότητας Πέτα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την τριακοστή πρώτη (31) του μηνός Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., για την...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (17/10/2022)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» Προς τους κ. 1) Γεωργή Καλλιόπη 2) Δήμο Δημήτριο 3) Σερβετά Λάμπρο 4) Ροβίνα Ιωάννη 5) Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα 6) Τσίρκα Λάμπρο Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την δεκάτη εβδόμη (17) του μηνός Οκτωβρίου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την αριθ. 374 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Α.Π. 39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75). H Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΒΑΒΕΤΣΗ ΡΟΖΙΝΑ   Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 1) Ορισμός Αντιδημάρχων ως μέλη στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 2) Αποδοχή Παραδοτέων Αναδόχου και έγκριση του «Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων- Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» του Πράσινου Ταμείου (κωδικός πρόσκλησης Ε.Σ 2021) του Δήμου Νικολάου Σκουφά. 3) Ορισμός τιμής μονάδος μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα και τιμής μονάδος προσ-κυρωτέων τμημάτων για εξωδικαστικό συμβιβασμό της 1/2017 Πράξης Εφαρμογής.  ...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (17/10/2022)

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00 μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Αποδοχή απόφασης ένταξης των Πράξεων που υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020-Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις». 2) Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων με θέμα: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΖΩΝΗΣ». 3) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών τακτοποιητικού του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης οικισμού Αμφιθέας Τ.Κ. Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά». 4) Αποστολή Σχεδίου Απόφασης στην γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 73...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (30/09/2022)

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση αιτήματος παράτασης υλοποίησης της με αριθμ. πρωτ. 9714/23-12-2021 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών εγκαταστάσεων Δήμου Νικολάου Σκουφά», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”». 2) Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Υποέργου (Α/Α 2): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Φ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ» της Πράξης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ», με κωδικό MIS 5074841, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ήπειρος 2014-2020". 3) Έγκριση οριστικής παραλαβής της στατικής μελέτης: «Εκπόνηση στατικής μελέτης για την κατασκευή του νέου Δημαρχείου στην έδρα...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – 13o – (22/09/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ» (13ο /2022) Σας  καλούμε  σε  τακτική  Συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου   που  θα  γίνει  την Πέμπτη  22η Σεπτεμβρίου  2022  και ώρα 19.00 μ.μ. στο  Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ) Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ,   σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και όπως ισχύει,το ΦΕΚ 2137/30-4-2022 τευχ .Β’, την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/2-5-2022 (77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του ΥΠ.ΕΣ. για  λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα ημερησίας διάταξης: Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ.Ροζίνα Βαβέτση   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:        1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου        2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου        3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου        4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία 18. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου        5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου 19. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου        6. Δήμος...
Διαβάστε περισσότερα