ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Σύνδεση με το νέο Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ Μαρκινιάδας 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Σύνδεση με το νέο Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ Μαρκινιάδας 

Παρακαλούνται οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Μαρκινιάδας (Μαρκινιάδα, Ζυγός, Μέγκλα & Μελάτες), να μεριμνήσουν για τη σύνδεσή τους με το νέο δίκτυο ύδρευσης το οποίο ολοκληρώθηκε και τίθεται σε λειτουργία. Η  διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας το παλαιό δίκτυο θα καταργηθεί.   ...
Διαβάστε περισσότερα