ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΠΗ ΠΕΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΠΗ ΠΕΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΠΗ ΠΕΤΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) γ) την αριθ. 16/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου δ) την 17/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας. ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου από το ΝΠΔΔ μας, το οποίο θα στεγάσει το ΚΑΠΗ ΠΕΤΑ και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, τελευταία δημοσίευση 18 /05 /2022 οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και 08 / 06/2022. 1) Περιγραφή του μισθίου Το προς μίσθωση κτίριο πρέπει βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της περιοχής του Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά να είναι εμβαδού από 100 έως 130 τ.μ., θα προτιμηθεί το μεγαλύτερο στα τ.μ. Β) Να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και να αποτελείται από τους εξής χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους για τις λειτουργικές ανάγκες του...
Διαβάστε περισσότερα