Αντίθετος ο Δήμος Ν. Σκουφά με την αναστολή του Ακτινολογικού Τμήματος του Κ.Υ Άρτας

Αντίθετος ο Δήμος Ν. Σκουφά με την αναστολή του Ακτινολογικού Τμήματος του Κ.Υ Άρτας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νικολάου Σκουφά κατά την συνεδρίασή του την 8η  Φεβρουαρίου του έτους 2022, παρακολουθώντας τα γεγονότα και τις εξελίξεις σχετικά με την αναστολή του Ακτινολογικού Τμήματος του Κέντρου Υγείας Άρτας και την μετακίνηση του προσωπικού στο Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, πήρε την απόφαση να εκδώσει ΟΜΟΦΩΝΑ το παρακάτω ψήφισμα:       Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νικολάου Σκουφά, Ζητάει:   1. Την άμεση ανάκληση της απόφασης αναστολής λειτουργίας του Ακτινολογικού εργαστηρίου του Κέντρου Υγείας Αρτας. 2.Άμεση στελέχωση του ακτινολογικού με γιατρό μόνιμο ή επικουρικό. 3.Ενίσχυση και ενεργοποίηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν.ΣΚΟΥΦΑ  ΒΑΒΕΤΣΗ ΡΟΖΙΝΑ...
Διαβάστε περισσότερα