Αποφάσεις

Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού νέου αντιδημάρχου ως μέλος στην επιτροπή ποιότητας ζωής

Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού νέου αντιδημάρχου ως μέλος στην επιτροπή ποιότητας ζωής

H Δήμαρχος του Δήμου Νικολάου Σκουφά, αΑφού έλαβε υπόψη,
Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν.3852/10.
Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B') απόφαση
ΥΠ.ΕΣ." Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν.3852/2010, όπως ισχύει."

Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού νέου αντιδημάρχου ως μέλος στην οικονομική επιτροπή

Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού νέου αντιδημάρχου ως μέλος στην οικονομική επιτροπή

H Δήμαρχος του Δήμου Νικολάου Σκουφά, αφού έλαβε υπόψη, 
Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν.3852/10.
Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B') απόφαση
ΥΠ.ΕΣ." Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν.3852/2010, όπως ισχύει."

Έκφραση Συλλυπητηρίων του Δ.Σ του Δήμου Ν. Σκουφά στην οικογένεια του αδικοχαμένου υπαλλήλου του Δήμου Δημητρίου Σιαπλαούρα

Απόσπασμα από το πρακτικό της εικοστής (δια περιφοράς) κατεπείγον συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Πέτα, σήμερα την πρώτη (1η) του μηνός Δεκεμβρίου, του
έτους 2020, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 17.00 μ.μ. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Νικολάου Σκουφά συνήλθε διά περιφοράς σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση.

Το Δ.Σ του Δήμου Νικολάου Σκουφά αποφασίζει ομόφωνα:

Να εκφράσει τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια της
Δημοτικής Αρχής στην οικογένεια και στους συγγενείς του μεταστάντος.
Ένας καλός φίλος, ένας πολύτιμος συνεργάτης, ένας ξεχωριστός
άνθρωπος έφυγε από κοντά μας.

___________________________________

Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού νέου αντιδημάρχου & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού νέου αντιδημάρχου & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

 

H Δήμαρχος του Δήμου Νικολάου Σκουφά, αφού έλαβε υπόψη, το άρθρο 59 του Ν.3852/10. τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B')απόφαση

Ψήφισμα για τον Ναό της Αγίας Σοφίας

Ψήφισμα για τον Ναό της Αγίας Σοφίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νικολάου Σκουφά κατά την συνεδρίασή του στις 31 Ιουλίου του έτους 2020,και με την αριθμ.127/2020 απόφασή του, εξέδωσε KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ το παρακάτω ψήφισμα:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νικολάου Σκουφά,
• Καταδικάζει την απόφαση του Τουρκικού Κράτους να μετατρέψει τον Ορθόδοξο Ναό της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
• Στηρίζει την προσπάθεια και τις διεθνείς πρωτοβουλίες της Χώρας μας, για να αναδείξει την οικουμενική διάσταση του ζητήματος, τον παγκόσμιο και οικουμενικό ρόλο της Αγίας Σοφίας ως Μνημείο όλης της ανθρωπότητας και να κινήσει τις διαδικασίες επιβολής κυρώσεων στη γείτονα χώρα από την Ε.Ε., τους διεθνείς οργανισμούς και τη διεθνή κοινότητα.
• Ζητά την αντίδραση της UNESCO ώστε να αποτραπούν οι σχεδιαζόμενες ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης, που θα

Διαβάστε περισσότερα...