Προσκλήσεις-Εκδηλώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (8ο /2021)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (8ο /2021)

Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει  μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 28η Ιουλίου 2021 και ώρα 18.00 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - 19/07/21

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - 19/07/21

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣ:
1) Γεωργή Καλλιόπη
2) Μπουραντά Ευάγγελο
3) Μαλιγιάννη Θεοδώρα
4) Σερβετά Λάμπρο
5) Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα
6) Τσίρκα Λάμπρο

Καλείστε σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 με ώρα έναρξης 9:00 και ώρα λήξης στις 14:00.

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 14/07

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 14/07

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

ΠΡΟΣ:
α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Μπουραντά Ευάγγελο
γ) κ. Σερβετά Λάμπρο
δ) κ. Τόλη Δημήτριο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε σε δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 12:00 μ.μ

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 25 Ιουνίου 2021

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 25 Ιουνίου 2021

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

ΠΡΟΣ: 

α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Μπουραντά Ευάγγελο
γ) κ. Σερβετά Λάμπρο
δ) κ. Τόλη Δημήτριο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 12:00 μ.μ (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας).

Πρόσφατα Άρθρα