Προσκλήσεις-Εκδηλώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (12/10/21)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (12/10/21)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75, Ν. 4555/2018)

ΠΡΟΣ:
α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Μπουραντά Ευάγγελο
γ) κ. Σερβετά Λάμπρο
δ) κ. Τόλη Δημήτριο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.,

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 28/09/21

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 28/09/21

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

ΠΡΟΣ:
α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Μπουραντά Ευάγγελο
γ) κ. Σερβετά Λάμπρο
δ) κ. Τόλη Δημήτριο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (10ο /2021)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (10ο /2021)

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Πέμπτη 30η Σεπτεμβρίου 2021 με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και ώρα λήξη στις 13:15 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (15/09/21)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  (15/09/21)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Μπουραντά Ευάγγελο
γ) Σερβετά Λάμπρο
δ) Τόλη Δημήτριο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (9ο /2021)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (9ο /2021)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση δια Περιφοράς» (9ο /2021)

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 27η Αυγούστου 2021 με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και ώρα λήξη στις 13:15 μ.μ.