Διακηρύξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Πέτα:  2-03-2016
Αριθ. Πρωτ: 1884
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ            
ΔΗΜΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»  με προϋπολογισμό 200.000,00€ με ΦΠΑ. Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 154.522,74€ και στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 45.477,26€.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  την οικονομική προσφορά του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας οδό Ελευθερίας στη Δ.Κ. Πέτα  μέχρι και την 17

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πέτα: 10 - 2-2016
Αριθ. Πρωτ:1241
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΕΛΟΥ» με προϋπολογισμό 1.785.000,00€ (με ΦΠΑ). Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την οικονομική προσφορά και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Μελέτη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας οδό Φιλελλήνων στη Δ.Κ. Πέτα μέχρι και την 10 - 3 - 2016. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β
Τα τεύχη (διακήρυξη και συμβατικά τεύχη) έχουν αναρτηθεί στο site του Δήμου: www.nskoufas.gr.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26810 83629 & FAX επικοινωνίας: 26810 83629,

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   

Πέτα: 18-11-2015

Αριθ. Πρωτ: 13266

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

     

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΠΕΤΑ & Τ.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ» με προϋπολογισμό 565.800,00€ (με ΦΠΑ). Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την οικονομική προσφορά και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Μελέτη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας οδό Φιλελλήνων στη Δ.Κ. Πέτα μέχρι και την 17-12-2015.Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β

Τα

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   

Πέτα: 17-11-2015

Αριθ. Πρωτ: 13254

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

     

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ & Τ.Κ. ΣΕΛΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ» με προϋπολογισμό 455.100,00€ (με ΦΠΑ). Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την οικονομική προσφορά και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Μελέτη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας οδό Φιλελλήνων στη Δ.Κ. Πέτα μέχρι και την 10-12-2015.Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β

Τα

Διαβάστε περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ στο KΟΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» με προϋπολογισμό 160.000,00 (με ΦΠΑ). Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 115.803,72€ χωρίς ΦΠΑ και στην κατηγορία ΗΜ με προϋπολογισμό 14.277,58€ χωρίς ΦΠΑ

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας οδό Φιλελλήνων στη Δ.Κ. Πέτα μέχρι και την 12-11-2015.Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26810 83214 & FAX επικοινωνίας: 26810 83629, αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Βασιλάκη Μαρία.

3. Ο διαγωνισμός θα

Διαβάστε περισσότερα...