Διακηρύξεις

Η Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5»

με προϋπολογισμό 426.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από 426.000,00 (51161/03-07-2019 απόφαση Υπουργού ΥΠΕΣ), ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Η Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κομμένου Δήμου Νικολάου Σκουφά.»

με προϋπολογισμό 101.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από 101.000,00 (51161/03-07-2019 απόφαση Υπουργού ΥΠΕΣ), ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου  που θα χρησιμοποιηθεί για να στεγάσει τον Παιδικό Σταθμό Αγίου Δημητρίου

Το μίσθιο  :να βρίσκεται πλησίον της κεντρικής πλατείας Αγίου Δημητρίου Πέτα

  • να είναι εμβαδού 150-160  τετραγωνικών μέτρων τουλάχιστον, ισόγειο ή ισόγειο και Α’ όροφος και να διαθέτει αύλειο χώρο για την εγκατάσταση παιδικήςχαράς.
  • Η άδεια οικοδομής να έχει τη δυνατότητα αλλαγής χρήσης σε παιδικόσταθμό.

H Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»

με προϋπολογισμό 2.200.000,00 € (με ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

Η Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση προβλημάτων υδροδότησης στη θέση πατρογονικά της Δ.Ε. Πέτα» με προϋπολογισμό 40.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) με το ποσό (30.000,00€) και με ιδίους πόρους.