Διακηρύξεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ


Πέτα, 29 -07-2011
Αρ. Πρωτ.: 10776

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

0 Δήμαρχος Ν. ΣΚΟΥΦΑ ανακοινώνει ότι θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός ( του άρθρου 29 του Ν.3669/08)  με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ( του άρθρου 6 του Ν.3669/08) για την ανάδειξη Μειοδότη κατασκευής του έργου «ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ.Κ. ΠΕΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ», με Προϋπολογισμό Ευρώ, 21.951,22€ χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. και της αναθεώρησης, και 27.000,00 Ευρώ με τον Φ.Π.Α. και αναθεώρηση, σύμφωνα με την αρ. 20/2011 Μελέτη της Τ. Υ. Δ. Κ. ΆρταςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ


Πέτα, 29 -07-2011
Αρ. Πρωτ.: 10773

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

0 Δήμαρχος Ν. ΣΚΟΥΦΑ ανακοινώνει ότι θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός ( του άρθρου 29 του Ν.3669/08)  με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ( του άρθρου 6 του Ν.3669/08) για την ανάδειξη Μειοδότη κατασκευής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ», με Προϋπολογισμό Ευρώ, 11.258,64€ χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. και της αναθεώρησης, και 13.848,13 Ευρώ με τον Φ.Π.Α. και αναθεώρηση, σύμφωνα με την αρ. 16/2011 Μελέτη της Τ. Υ. Δ. Κ. Άρτας

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πέτα,      3/06/2011 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                 Αρ.Πρ:    7475 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια χαλικιού» 

Ο Δήμαρχος του

Διαβάστε περισσότερα... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ 

Πέτα,     3/6/2011

Αρ. Πρ. : 7459

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων του Δήμου Νικολάου Σκουφά έτους 2011» 

Ο Δήμαρχος του Νικολάου Σκουφά διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων του Δήμου Νικολάου Σκουφά έτους 2011», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 26.260,50 € με το Φ.Π.Α.