Εργα ΕΣΠΑ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

Αλιευτικό καταφύγιο Κόπραινας

«Συμπλήρωση -επικαιροποίηση μελέτης αλιευτικού Καταφυγίου Κόπραινας»

Ο Δήμος κατάφερε να εντάξει, στο Πρόγραμμα για την ανάπτυξη του Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ», την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για την κατασκευή αλιευτικού Καταφυγίου στη Κόπραινα, ενός πολύ σημαντικού έργου υποδομής για την στήριξη των αλιέων του Δήμου μας.

Η μελέτη, που είναι συνολικού προϋπολογισμού 94.500,00 €, πρόκειται να δημοπρατηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου 2013, καθώς τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν πρόσφατα από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου.

Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στη ΔΚ Πέτα

Ενέργειες Ωρίμανσης του Έργου: «Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στη Δ.Κ. Πέτα»

Σύντομο Ιστορικό έως 31-12-2010:

Υπήρχε μελέτη για τη διαμόρφωση του ισογείου του Νηπιαγωγείου προς χρήση Παιδικού Σταθμού, που εκπονήθηκε από την πρώην ΤΥΔΚ για λογαριασμό του τέως Δήμου Πέτα, η οποία όμως, ούτε κάλυπτε τις προδιαγραφές που ορίζει ο Νόμος για τους Παιδικούς Σταθμούς , ούτε προέβλεπε την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του οικοπέδου για τη δημιουργία αύλειου χώρου και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.

Κατασκευή πλατείας Αμφιθέας

Ενέργειες Ωρίμανσης του Έργου: «Διαμόρφωση Πλατείας Αμφιθέας»

Σύντομο Ιστορικό έως 31-12-2010:

Υπήρχε μελέτη για την κατασκευή πλατείας σε δημοτική έκταση στην Αμφιθέα, που εκπονήθηκε από την πρώην ΤΥΔΚ για λογαριασμό του τέως Δήμου Πέτα, η οποία όμως δεν κάλυπτε τις αυστηρές προδιαγραφές που απαιτούνταν για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.

Υδρευση ΔΕ Πέτα

Ενέργειες Ωρίμανσης του Έργου: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Πέτα»

Τι υπήρχε έτοιμο έως 31-12-2010:

Οριστική μελέτη του έργου που εγκρίθηκε με την αρ.πρ. 67067/8739/4-10-2010 Απόφαση της Δ/νσας Υπηρεσίας (πρώην ΤΥΔΚ Νομού Άρτας) και παραλήφθηκε με την 104/2012 Απόφαση του Δ.Σ. του πρώην Δήμου Πέτα.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου που εκδόθηκε με την αρ.πρ. 63843/4386/1-10-2010 απόφαση της Δ/νσης ΠΕΧΩ Ηπείρου