Ανακοινώσεις

The latest news from the Joomla! Team

Διανομή Τροφίμων - ΒΥΣ Προγράμματος ΤΕΒΑ Σεπτέμβριος 2021

teba logo2Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, ως επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης, η οποία υλοποιεί δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και ο Δήμος Νικολάου Σκουφά καλεί τους δικαιούχος του ΚΕΑ οι οποίοι:

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Αναψυκτηρίου. Θέση «Σωκήπια» Κομπότι

sokipia mikri foto

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Αναψυκτηρίου

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτήριου «Τα Σωκήπια» Κομποτίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κομποτίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Το ανωτέρω ακίνητο (Α) "Κιόσκι" εμβαδού 66,65 m2, (μετά βοηθητικού αποθηκευτικού χώρου 4,00 m2 και των τουαλετών με αποδυτήρια εμβαδού 10,22 m2 στο ανατολικό μέρος αυτού) βρίσκεται εντός δημοτικού κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 7.026,50 m2 επί της επαρχιακής οδού Άρτας Φλωριάδας και συνορεύει ανατολικά με ακίνητο ιδιοκτησίας Τσιώνου Λάμπρου του Κων/νου, νότια με ξηροπόταμο «Κομποτέικο» και δυτικά με Δημοτική Παιδική Χαρά.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 17/09/2021 και από ώρα 9:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Κομποτίου. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα επαναλαμβάνεται στις 24/9/2021 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 200 ευρώ και η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής ίση με ποσοστό 10% επί του ετήσιου ορίου της αρχικής προσφοράς, ποσού 240 € και να προσκομίσουν φορολογική και δημοτική ενημερότητα.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Πέτα. Τηλέφωνο: 2681360400.


Η Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά

Βαβέτση Ροζίνα

Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων Πρσοσληπτέων Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων

 proslipseis-111

Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων Πρσοσληπτέων Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων 2021-2022 (ΣΟΧ 1 /5938/10-8-21) πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Δείτε τον πίνακα σε μορφή PDF

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος - θέση «Κορακοφωλιά» Πέτα

korakofolia1

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στη θέση , στην Τ.Κ. Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά συνολικού εμβαδού 291,75 m2. Tο ανωτέρω περιλαμβάνει το χώρο εστίασης, μπαλκόνι, διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο για τραπεζοκαθίσματα, κουζίνα και WC ΑΜΕΑ εμβαδού 223,84 m2. Ο υπόγειος χώρος έχει εμβαδόν 67,91 m2 και περιλαμβάνει WC, λεβητοστάσιο, μηχανοστάσιο ανελκυστήρα, αποθήκη.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 16/09/2021 και από ώρα 9:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Πέτα. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα επαναλαμβάνεται στις 23/9/2021 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 400 ευρώ και η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής ίση με ποσοστό 10% επί του ετήσιου ορίου της αρχικής προσφοράς, ποσού 480 € και να προσκομίσουν φορολογική και δημοτική ενημερότητα.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Πέτα. Τηλέφωνο: 2681360400.


Η Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά

Βαβέτση Ροζίνα

ΝΕΟΙ Τελικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Πρόσληψης Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων 2021-2022

kathariotita sxolia1

ΝΕΟΙ Τελικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Πρόσληψης Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων 2021-2022 (ΣΟΧ 1 /5938/10-8-21) πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Δείτε τους πίνακες σε μορφή PDF

Subcategories

Subcategories