Προσκλήσεις-Εκδηλώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε ειδική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (6ο /2021)

dimotiko symvouleio 4
Σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 14η Μαϊου 2021 και ώρα 19.30 μ.μ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (5ο /2021)

dimotiko symvouleio 3

Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 14η Μαϊου 2021 και ώρα 17.00 μ.μ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 06/05/21

oikonomiki epitropi

(Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

ΠΡΟΣ:
α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Μπουραντά Ευάγγελο
γ) κ. Σερβετά Λάμπρο
δ) κ. Τόλη Δημήτριο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε σε δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021 με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και ώρα λήξης

στις 12:00 μ.μ

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 26 Απριλίου 2021

oikonomiki epitropi

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Μπουραντά Ευάγγελο
γ) Σερβετά Λάμπρο
δ) Τόλη Δημήτριο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Καλείστε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Μ. Δευτέρα με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 14:00
(καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας).

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 20 Απριλίου - (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

oikonomiki epitropi

Προς: α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Μπουραντά Ευάγγελο
γ) κ. Σερβετά Λάμπρο
δ) κ. Τόλη Δημήτριο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε σε δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 12:00 μ.