Έργα

Δημιουργούμε το σήμερα Σχεδιάζουμε το αύριοΕυχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου,

τους Προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τους Αντιδημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων, τους Προέδρους και τα μέλη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων που με τις σωστές επιλογές και αποφάσεις κρατήσανε σε υψηλά επίπεδα τη λειτουργία του Δήμου, φροντίσανε οι περισσότερες αποφάσεις να είναι ομόφωνες και κατ’ επέκταση ισχυρές, αλλά κυρίως συνεισφέρανε με όλες τις δυνάμεις τους στην μεγάλη προσπάθεια βελτίωσης του Δήμου μας.

Ευχαριστώ όλους τους υπαλλήλους του Δήμου μας που πέρα από οποιαδήποτε αδυναμία, έδειξαν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στις μεγάλες προκλήσεις με τον καλύτερο τρόπο.

Ευχαριστώ όλους τους δημότες και όσους συνέβαλαν σ’ αυτή την ενδιαφέρουσα μέχρι σήμερα πορεία.

Γιαννούλης Ευστάθιος

Δήμαρχος

Υποκατηγορίες