Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Νικολάου Σκουφά

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις Δημοτικές Εκλογές της 14ης Νοεμβρίου 2010 για την περίοδο 2011-2014 και το νέο προεδρείο που εκλέχθηκε με θητεία δύο (2) έτη, αποτελείται από τους:

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1

Γιαννούλης Ευστάθιος

Δήμαρχος

2

Βαβέτση Ροζίνα

Αντιδήμαρχος

3

Παπαθανασίου Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος

4

Βούλγαρης Κοσμάς

Αντιδήμαρχος

5

Δρίβας Θεόδωρος

Αντιδήμαρχος

6

Γιώτη Σπυριδούλα

Πρόεδρος Δ.Σ.

7

Βαρέλης Ελευθέριος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

8

Φιλίππου Ιωάννης

Γραμματέας Δ.Σ.

9

Ράγγος Κωνσταντίνος

Μέλος Δ.Σ.

10

Δήμος Δημήτριος του Κων/νου

Μέλος Δ.Σ.

11

Μπασάνος Γρηγόριος

Μέλος Δ.Σ.

12

Παππάς Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ.

13

Μαλιγιάννη Θεοδώρα

Μέλος Δ.Σ.

14

Μπουραντάς Ευάγγελος

Μέλος Δ.Σ.

15

Μπελής Νικόλαος

Μέλος Δ.Σ.

16

Μπίζας Σωτήριος

Μέλος Δ.Σ.

17

Πανής Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ.

18

Σερβετάς Θεόδωρος

Μέλος Δ.Σ.

19

Βλάχος Χριστόφορος

Μέλος Δ.Σ.

20

Κόκλας Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ.

21

Φωτιάδης Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ.

22

Τζίμας Μιχαήλ

Μέλος Δ.Σ.

23

Τσεκούρας Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ.

24

Ροβίνας Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ.

25

Μουσαβερές Θεόδωρος

Μέλος Δ.Σ.

26

Ράπτης Βασίλειος

Μέλος Δ.Σ.

27

Ευσταθίου Περικλής

Μέλος Δ.Σ.

28

Σαπρίκης Ηλίας

Μέλος Δ.Σ.

Πρόσφατα Άρθρα