Αλιευτικό καταφύγιο Κόπραινας

«Συμπλήρωση -επικαιροποίηση μελέτης αλιευτικού Καταφυγίου Κόπραινας»

Ο Δήμος κατάφερε να εντάξει, στο Πρόγραμμα για την ανάπτυξη του Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ», την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για την κατασκευή αλιευτικού Καταφυγίου στη Κόπραινα, ενός πολύ σημαντικού έργου υποδομής για την στήριξη των αλιέων του Δήμου μας.

Η μελέτη, που είναι συνολικού προϋπολογισμού 94.500,00 €, πρόκειται να δημοπρατηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου 2013, καθώς τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν πρόσφατα από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου.

Το αλιευτικό καταφύγιο της Κόπραινας καλείται να εξυπηρετήσει τα μικρά επαγγελματικά και ερασιτεχνικά αλιευτικά σκάφη των οικισμών της ευρύτερης περιοχής (Κομπότι, Συκιές, Περάνθη, Κομμένο, Λουτρότοπος) καθώς και της Άρτας λόγω της μικρής απόστασης (3-10 χιλιόμετρα).

Σήμερα ο λιμένας υπολειτουργεί καθώς λόγω της παλαιότητας των στοιχειωδών λιμενικών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ικανοποιητικά τους χρήστες του.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές προτείνεται να εκπονηθούν ολοκληρωμένες μελέτες για λιμενικά έργα που θα εξασφαλίσουν:

-  διαμόρφωση τριών ζωνών αλιευτικών σκαφών με κατάλληλη διάταξη και εξοπλισμό για την ασφαλή και ικανοποιητική εξυπηρέτηση των σκαφών,

-  παρεμβάσεις για την άμβλυνση του προβλήματος της προσάμμωσης της λιμενολεκάνης,

-  βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας των σκαφών των κατοίκων της περιοχής που ασχολούνται επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά με την αλιεία και τέλος,

-  βελτίωση των συνθηκών αλίευσης των κατοίκων με παράλληλη αναμενόμενη αύξηση του αλιευτικού εισοδήματος.