Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 (θητεία για δύο (2) έτη μέχρι και την 06/11/2021)

 

 

Πρόεδρος: Βαβέτση Ροζίνα (Δήμαρχος)

Μέλη:        Γεωργή Καλλιόπη (Αντιδήμαρχος)

                      Κολιούλης Ηλίας (Αντιδήμαρχος)

                      Μαλιγιάννη Θεοδώρα (Δημοτική Σύμβουλος)

                      Σερβετάς Λάμπρος (Δημοτικός Σύμβουλος)

                      Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα (Δημοτική Σύμβουλος)

                      Τσίρκας Λάμπρος (Δημοτικός Σύμβουλος)

 

 

Αναπληρωματικά Μέλη:   

                     Τόλης Δημήτριος (Δημοτικός Σύμβουλος)

                     Ριζάκης Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος)

                     Κασσελούρη Αικατερίνη (Δημοτική Σύμβουλος)

                     Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου (Δημοτικός Σύμβουλος)