Οικονομική Επιτροπή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(θητεία για δύο (2) έτη μέχρι και την 06/11/2021)

 

Πρόεδρος: Βαβέτση Ροζίνα (Δήμαρχος)

Μέλη:        Γεωργή Καλλιόπη (Αντιδήμαρχος)

                      Κολιούλης Ηλίας (Αντιδήμαρχος)

                      Τόλης Δημήτριος (Δημοτικός Σύμβουλος)

                      Σερβετάς Λάμπρος (Δημοτικός Σύμβουλος)

                      Παπασιώζος Κων/νος (Δημοτικός Σύμβουλος)

                      Βούλγαρης Κοσμάς (Δημοτικός Σύμβουλος)

 

 

Αναπληρωματικά Μέλη:   

                     Μαλιγιάννη Θεοδώρα (Δημοτική Σύμβουλος)

                     Ριζάκης Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος)

                     Σιώζος Αθανάσιος (Δημοτικός Σύμβουλος)

                     Κοσμά Μαρία (Δημοτική Σύμβουλος)