oikonomiki epitropi

ΠΡΟΣ:
α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Μπουραντά Ευάγγελο
γ) κ. Σερβετά Λάμπρο
δ) κ. Τόλη Δημήτριο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Καλείστε σε δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 12:00 μ.μ


Σύμφωνα με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υ.Π.Ε.Σ. αριθ.18318/13-3-2020 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (Α΄55), αριθ. 40 Α.Π 20930/31-3-2020 της από 30-3-2020 Π.Ν.Π. (Α΄75) και αριθ. 163 Α.Π. 33282/29-5-2020 κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η διά περιφοράς συνεδρίαση μπορεί να λαμβάνει χώρα εκ του νόμου, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η δια περιφοράς συνεδρίαση, θα γίνει με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019.
Για τα θέματα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 μ. να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή με έγγραφο στο fax 2681360427 για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ υπέρ, κατά, λευκό).

 

1. Αποδοχή δωρεάς 2.100,00 € από την Πρεσβεία της Ουγγαρίας για την κατασκευή μαρμάρινης πλάκας με ορειχάλκινη παράσταση της μάχης του Πέτα.

2. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2021 και του τεχνικού προγράμματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

3. Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

4. Σύνταξη έκθεσης ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως διαχειριστικού έτους 2020 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

5. Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α 00-6441 εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2021.

6. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Απριλίου και Μαΐου 2021.

7. Τροποποίηση της αρ. 121/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Αγ. Ταξιάρχη και Αμφιθέας Δήμου Ν. Σκουφά».

8. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δήμου Νικολάου Σκουφά».

9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 'Τακτοποιητικού' του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης σε δημοτική οδό πλησίον της πλατείας Αγίου Δημητρίου Δ.Ε. Πέτα Δήμου Ν. Σκουφά».

10. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων, κατασκευή τοιχίων και αποκατάσταση παγίων εγκαταστάσεων πλατειών του Δήμου».

11. Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κομμένου Δήμου Νικολάου Σκουφά».

12. Αλλαγή θέσεων στο έργο: «Εκτέλεση εργασιών στους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».

13. Υποβολή μήνυσης κατά αγνώστων για φθορές στη Δημοτική περιουσία (σχολεία) του Δήμου.

14. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021 της Διαδημοτικής Επιχείρησης χονδρεμπορίου γεωργικών προϊόντων και αποθηκών πρακτορείων μεταφορών.

15. Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α 15-6471.007 εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2021.

16. Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου στην Κόρινθο στις 2-3 Ιουλίου 2021.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα