Ο Υδατόπυργος του Κομμένου

Για πολλά χρόνια χρησιμοποιήθηκε για την ύδρευση του Κομμένου. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και αντλούσε το νερό από την πηγή που υπάρχει στην περιοχή.

Με πετρελαιοκινητήρα έστελνε το νερό μέσω ενός απλού δικτύου σε συγκεκριμένα σημεία του χωριού, όπου υπήρχαν βρύσες. Από και με τσίγκινα αλλά και πήλινα αγγεία μεταφέρονταν στα σπίτια το νερό.

Πρόσφατα Άρθρα