Οι Κούλιες στο Κομπότι (τούρκικα φυλάκια)

Είναι κτισμένες κατά μήκος των Ελληνοτουρκικών συνόρων, όπως αυτά είχαν καθορισθεί με τη συνθήκη της Ανεξαρτησίας του 1832. Δύο από αυτές (στις θέσεις Πλατύ και Γενιτσάρισσες) σώζονται σε καλή κατάσταση.

koulies   koulies2

Πρόσφατα Άρθρα